UW MENING TELT

UW MENING TELT

VACATURE.

Bent u betrokken bij wat er in Medemblik gebeurt? Ziet u zaken die beter of anders kunnen? Bent u bereid daar samen met een groep mensen aan te werken? 

Dan is de Stadsraad misschien iets voor u .

Wij zoeken een bestuurslid Stichting Stadsraad Medemblik
De Stichting Stadsraad Medemblik heeft als doel het namens de inwoners van de stad Medemblik behartigen van hun belangen voor wat betreft alle aspecten van het wonen met specifiek aandacht voor leefbaarheid, veiligheid, welzijn, toerisme en duurzaamheid.
De Stadsraad is gesprekspartner voor de gemeente Medemblik en andere relevante partijen.
De Stadsraad is op zoek naar inwoners van de stad die zich als lid van de Stadsraad voor vorenstaande willen inzetten. Belangrijk daarbij is:
- betrokken zijn bij de gemeenschap van de stad Medemblik;
- weten wat er in de stad speelt en hoe inwoners over het algemeen over zaken denken;
- vanuit een eigen netwerk of werkkring bekend zijn met één of meer van de eerder genoemde aspecten;
- bereid zijn zich actief in onderwerpen te verdiepen door bijvoorbeeld inlezen en bezoeken van relevante voorlichtingsbijeenkomsten of vergaderingen;
De Stadsraad heeft een vacature voor de functie van secretaris.
De Stadsraad vergadert eenmaal per maand m.u.v. van de zomermaanden. De vergaderingen zijn ‘s avonds en starten met een korte besloten deel gevolgd door een openbare deel. Vragen kunt u stellen via stadsraadmedemblik@ziggo.nl
Indien gewenst maken wij graag een afspraak voor een gesprek.
Voorzitter : Jan Mol