UW MENING TELT

UW MENING TELT

Welken leden zitten er in de stadsraad voor u. 

Ons team

Voorzitter

Voorzitter

Jan Mol

Bijzonderheden Contactpersoon voor gemeente en andere instanties zoals Waterschap enz. - centrumgroep - toerisme - museale zaken - wonen / huisvesting

Secretaris

Secretaris

John leystra

Bijzonderheden Contacten gemeenten, Waterschap en gelijke instellingen - wonen / huisvesting - juridische zaken - wijkschouwen

Penningmeester

Penningmeester

Rika Lanjouw - Hof - zorg en welzijn

Bijzonderheden,financiële zaken

Bestuurslid

Bestuurslid

Jacco Spil

Bijzonderheden - toerisme - museale zaken

Bestuurslid

Bestuurslid

Robert Gieling 06 - 10575040

Bijzonderheden - web beheer en Facebook - veiligheid & verkeer

Bestuurslid

Bestuurslid

Dick Appel

Bijzonderheden - veiligheid / verkeer - duurzaamheid - energie transitie - wijkschouwen

Bestuurslid

Bestuurslid

Ronald Boekel

Bijzonderheden - centrumgroep - duurzaamheid - energie transitie - juridische zaken