UW MENING TELT

UW MENING TELT

Welkom   bij stadsraad kern Medemblik

 

Welkom op de website van de Stadsraad Medemblik. De Stadsraad is de schakel tussen bewoners e n gemeente, behartigt de belangen van de bewoners, en volgt nauwlettend het beleid van de gemeente, vooral bij zaken die de stad Medemblik aangaan.

Op deze site vindt u de aankondigen met agenda en de verslagen van de stadsraadsvergaderingen.

En natuurlijk presenteren de leden van de Stadsraad zich.