UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare vergadering
Vergader data  2024      7 mei  - 11 juni - 3 september - 8 oktober - 5 november - 3 december

Openbare vergadering Stadsraad Medemblik:
Dag + datum : dinsdag 7 mei 2024
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik
Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 9 april 2024
3. Mededelingen – actualiteiten
4. Ingekomen en uitgaande stukken
5. Toekomst programma Stad Medemblik
6. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen worden hier meegedeeld en kunnen besproken worden.
contacten instanties Jan
Wonen, huisvesting vacant Jan
zorg en welzijn Rika
Duurzaamheid/ energietransitie Dirk
veiligheid en verkeer Dirk Robert
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
7. Rondvraag
8. Sluiting