UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare vergadering

Openbare vergadering Stadsraad Medemblik:
AGENDA:
Dag + datum : dinsdag 12 december 2023
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 1 november 2023
3. Mededelingen – actualiteiten
4. Ingekomen en uitgaande stukken
- 07-11 Verslag bijeenkomst kernraden omgevingsvisie.
- 22-11 e.v. diverse correspondentie m.b.t. lappendag.
- 29-11 mail e.a. havens Medemblik
5. Lappendag
6. Havens Medemblik
7. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen worden hier meegedeeld en kunnen besproken worden.
website, facebook Robert Jan
contacten instanties Jan
Wonen, huisvesting vacant Jan
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
8. Rondvraag
9. Sluiting