UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare vergaderingAGENDA:
Dag + datum : dinsdag 4 april 2023
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat in Medemblik
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 7 maart 2023
3. Simone Koek, beleidsmedewerker welzijn gemeente Medemblik praat ons bij over de ontwikkelingen op het gebied van de oprichting van het Sportbedrijf, en daarnaast over de ontwikkelingen in het Scholenproject kern Medemblik (vernieuwbouw Maria Bernadette, Meridiaan en Jozefschool en de tijdelijke huisvesting).
4. Mededelingen – actualiteiten
5. Ingekomen stukken:
- Eventuele nagekomen ingekomen stukken
6. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen worden hier meegedeeld en kunnen besproken worden.
website, facebook Robert Jan
contacten instanties Jan
wonen, huisvesting vacant Jan
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
energietransitie Ronald Dirk
duurzaamheid Dirk Ronald
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
juridische zaken Ronald vacant
wijkschouwen vacant Dirk
6. Rondvraag
7. Sluiting