UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare deel vergaderingAGENDA: Openbare deel vergadering
Dag + datum : dinsdag 8 november 2022
Tijd : 20.30 uur!!
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 4 oktober 2022
3. Mededelingen – actualiteiten
4. Binnengekomen en uitgaande stukken
19-10 Nieuwe kernconsulenten
17-10 Speelruimteplan gemeente Medemblik
17-10 Zonne-eilanden Wieringerhoek
5. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen kunnen hier medegedeeld worden.
website, facebook Robert Jan
centrumgroep Jan Ronald
contacten instanties (bijv. gemeente, waterschap) Jan vacant
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
energietransitie Ronald Dirk
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
duurzaamheid Dirk Ronald
juridische zaken Ronald vacant
wonen, huisvesting vacant Jan
wijkschouwen vacant Dirk
6. Rondvraag
7. Sluiting