UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare vergadering

Openbare vergadering Stadsraad Medemblik:
AGENDA:
Dag + datum : dinsdag 10 januari 2023
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik
1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 13 december 2022
3. Mededelingen – actualiteiten
4. Binnengekomen en uitgaande stukken
- 2022-12-15 Brief over verhalen straatschade DEK terrein
- 2022-12-15 Brief van Liander over verplaatsen elektr. gebouw W’meer
- Eventuele nagekomen binnengekomen stukken
5. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen worden hier meegedeeld en kunnen besproken worden.
website, facebook Robert Jan
contacten instanties Jan
Wonen, huisvesting vacant Jan
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
energietransitie Ronald Dirk
duurzaamheid Dirk Ronald
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
juridische zaken Ronald vacant
wijkschouwen vacant Dirk
6. Rondvraag
7. Sluiting