UW MENING TELT

UW MENING TELT

AGENDA: Openbare vergadering

Openbare vergadering Stadsraad Medemblik:
AGENDA:
Dag + datum : dinsdag 13 februari 2024
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Sint Pieter, Ridderstraat te Medemblik


1. Opening
2. Notulen van de vergadering van 9 januari 2024
3. Mededelingen – actualiteiten
4. Ingekomen en uitgaande stukken
- Participatie omgevingsvisie.
- Onderzoek kernenbeleid.
- Kernvisie
5. Actualiteiten taakvelden:
Rondje langs de verschillende taakvelden. Actualiteiten of ontwikkelingen worden hier meegedeeld en kunnen besproken worden.
contacten instanties Jan
Wonen, huisvesting vacant Jan
zorg en welzijn Rika
veiligheid en verkeer Dirk Robert
toerisme Jacco Jan
museale zaken Jacco Jan
6. Rondvraag
7. Sluiting