Agenda

Vergadering dinsdag d.d. 01-10-2019 – aanvang 20.00 uur in St. Pieter Medemblik.

Voorzitter: Jan Mol

Afwezig:

—————————————————————————————————–

AGENDA:

1. opening

2. notulen vorige vergadering 4 juni 2019

3. ingekomen stukken en mededelingen:

– a) bestuur en secretariaat

– b) info scholenproject stad Medemblik

– c) leefbaarheid

– d) ontwikkeling Nieuwstraat 2

4. a) stand van zaken: centrumvisie Medemblik

b) stand van zaken: parkeren centrum Medemblik

c) stand van zaken: project kop Nieuwstraat

d) stand van zaken: ontwikkeling Vooroever

e) stand van zaken: Dek terrein

5. rondvraag

6. sluiting

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.