Agenda

Vergadering dinsdag d.d. 05-11-2019 – aanvang 20.00 uur in St. Pieter Medemblik.

Voorzitter: Jan Mol

Afwezig:

—————————————————————————————————–

AGENDA:

  1. opening
  2. notulen vorige vergadering 1 oktober 2019
  1. ingekomen stukken en mededelingen:

– a) bijeenkomst weeshuisgronden

– b) bijeenkomst Dek terrein

– c) leefbaarheid

– d) ontwikkeling Nieuwstraat 2

– e) verslag buitenlandse medewerkers in Medemblik

  1. a) stand van zaken: centrumvisie Medemblik
  2. b) stand van zaken: parkeren centrum Medemblik
  3. c) stand van zaken: project kop Nieuwstraat
  1. benoemen vergaderdata voor 2020
  2. rondvraag
  3. sluiting

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.