Agenda

De Stadsraad vergaderd 1 maal per maand en wel op de 1e dinsdag van de maand. Dit is de besloten vergadering tot 20.00 uur.

Daarna is de vergadering openbaar en voor iedereen toegankelijk.

——————————————————————————————————————–

Vergadering dinsdag d.d. 05- 02-2019 – aanvang 20.00 uur in St. Pieter Medemblik.

Voorzitter: Simon Kappelhof

Afwezig: Jan Mol

—————————————————————————————————–

AGENDA:

  1. opening
  2. notulen vorige vergadering 4 december 2018
  3. ingekomen stukken en mededelingen:

– verslag kernradenbijeenkomst 13 dec. Hans

– subsidie 2019

– kosten 2018 PC Reclame

– vragen omtrent gloed van kassen en camera’s in binnenstad. John

  1. a) stand van zaken: centrumvisie Medemblik :
  2. b) stand van zaken: “Medemblik aan zee” : geen verder info
  3. bezoek René Giesen (BOA)
  4. rondvraag
  5. sluiting

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.