Agenda

Vergadering dinsdagd.d. 05- 03-2019 – aanvang 20.00 uurin St. Pieter Medemblik.

Voorzitter: Jan Mol

Afwezig: Robert Gieling

—————————————————————————————————–

AGENDA:

  1. opening
  2. notulen vorige vergadering 5 februari 2019
  3. ingekomen stukken en mededelingen:

– a) vitale leefomgeving Medemblik

– b) verduurzamingsaanpak 80 woningen Medemblik

– c) nieuw sociaal plan Medemblik

– d) brief dorpsraad Andijk i.v.m. vooroever

  1. a) stand van zaken: centrumvisie Medemblik
  2. b) stand van zaken: “Medemblik aan zee”
  3. bezoek Johan Hagedoorn en Dagmar Alders m.b.t. huisvesting scholen in Medemblik
  4. rondvraag
  5. sluiting

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.