Agenda

De Stadsraad vergaderd 1 maal per maand en wel op de 2e dinsdag van de maand. Dit is de besloten vergadering.

Burgers van de Stad Medemblik, die een zaak in de vergadering behandeld willen zien kunnen daartoe contact opnemen met de secretaris.

Afhankelijk van het onderwerp kan de Stadsraad in de vergadering vragen om een mondelinge toelichting.

De Stadsraad heeft minimaal twee en maximaal vier openbare vergaderingen.

————————————————————————————————————————————————————————

Eerst volgende vergadering is op dinsdag d.d. 09- 10-2018 – aanvang 20.00 uur in St. PieterMedemblik.

Voorzitter Jan Mol
Afwezig:
—————————————————————————————————–

AGENDA:

1. opening
2. notulen vorige vergadering 4 september 2018
3. ingekomen stukken en mededelingen:
– communicatie afsluiting Keern
– beleidsplan Sociaal domein
– weghalen brievenbussen
– overleg kernraden
4. a) stand van zaken: centrumvisie Medemblik : geen verdere info
b) stand van zaken: project DEK terrein : geen verdere info
c) stand van zaken: “kop v/d Nieuwstraat” : geen verder info
d) stand van zaken vooroeverproject : nieuwe ontwikkelingen
5. gevaarlijke en hinderlijke situaties in Medemblik
6. rondvraag
7. sluiting

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.