Agenda

De Stadsraad vergaderd 1 maal per maand en wel op de 2e dinsdag van de maand. Dit is de besloten vergadering.

Burgers van de Stad Medemblik, die een zaak in de vergadering behandeld willen zien kunnen daartoe contact opnemen met de secretaris.

Afhankelijk van het onderwerp kan de Stadsraad in de vergadering vragen om een mondelinge toelichting.

De Stadsraad heeft minimaal twee en maximaal vier openbare vergaderingen.

————————————————————————————————————————————————————————

 

 

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.