Agenda

Vergadering dinsdagd.d. 04- 06-2019 – aanvang 20.00 uurin St. Pieter Medemblik.

Voorzitter: Jan Mol

Afwezig: John Leystra, Robert Gieling

—————————————————————————————————–

AGENDA:

  1. opening
  2. notulen vorige vergadering 7 mei 2019
  3. financiën/ begroting Stadsraad
  4. ingekomen stukken en mededelingen:

– a) zonnepanelen

– b) kernoverleg (vuurwerk) 17 juni gaat niet door

mogelijk andere reactie sturen.

  1. a) stand van zaken: centrumvisie Medemblik
  2. b) stand van zaken: “Medemblik aan zee”
  3. c) stand van zaken: Dek terrein
  4. rondvraag
  5. sluiting

© Stadsraad Medemblik .
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.